tmbanner

SELMA OCH MYLON
ETT NYTT TIDEVARV BÖRJAR
Tommy Rosenberg

Denna novell är en fantasi, en saga. I fiktionens form får vi följa Selma Lagerlöfs möte med ängeln Mylon.
De diskuterar de problem som mänskligheten står inför. Som i grunden beror på människans oförmåga att förstå och vilja göra något åt den pågående miljöförstöringen som hotar liv, miljö och egendom på Jorden.
Syftet är att visa på en tredje väg och att lyfta fram människans eget ansvar för vård av naturen. 
Innehållet är delvis baserat fakta från litteratur om Selma Lagerlöfs liv, men även tankar och känslor som hon själv uttryckt i brev till vänner och släktingar.

Tommy Rosenberg Skoghall i september 2017

>>>>> / Selma och Mylon
/ Ett nytt paradis / En tredje väg / Humlorna / Mem - Ett nytt tidervarv

 

info@teatermango.se

tm