tmbanner

ETT NYTT PARADIS

En virvelvind närmar sig snabbt över vattnet och slungar Selma uppåt, uppåt, allt högre.  Nu ser hon Jordens vackra blå kontur.
Visst har jag varit här tidigare, tänker Selma, men inte upplevt Jorden så vacker som nu.  Vet inte hur länge jag ska vara här denna gång?
Hon skymtar en eld långt borta. Den växer sig större och kommer snabbt allt närmare. Nu blir hon verkligen rädd! Rädd att brinna upp. Mot den kan hon inte värja sig, så utsatt som hon är.
Elden fortsätter att växa och kommer rakt emot henne. Nu är hon så rädd att hon gråter. Tårarna blir till is. Kan en själ gråta? Kan en själ vara rädd? tänker hon.
Så ser hon plötsligt att det inte är eld som kommer emot henne, utan ett stort ljus. Ett ljus med flera huvuden, som alla ler och långsamt nickar i alla riktningar. Snart täcker ljuset hela Selmas syn. Så starkt ljus, men bländar ändå inte.
Nu är ljuset runt omkring henne. Hon förnimmer Mylon bredvid sig. Vi hör samman, tänker Selma. Hur kan det vara möjligt?
Jag är ju människa och du är en fjäril? I detsamma vänds hennes syn. Hon är själv en del av ljuset som sprider glädje och kärlek runt omkring.

Hon följer med på färden i rymden som går vidare i allt snabbare takt. Så stoppar den tvärt. Allt blir stilla.
Det är en solig sommardag. Selma ser sig själv sitta i barnflickan Back-Kajsas knä. Men, det är ju Mårbacka, när jag var liten, tänker hon. Runt omkring strålar ett skimrande vitt ljus, andevärldens ljus? En humla surrar över deras huvuden.
På denna plats kan vi undvika de Små och deras inflytande, säger Mylon. Dessa skadliga varelser som har så negativ inverkan på Jorden och människornas vibrationsnivå. De vill er ont och gör er värld trög och därför glömmer ni vilka ni egentligen är.
Men tiden? Hur kan vi resa bakåt i tiden? frågar Selma.
Vi har inte rest bakåt i tiden, svarar Mylon. Här är allt ett evigt nu. Här samtalar vi inte om tid, utan om timligheten för att det viktiga kan ske vid rätt tillfälle.  Det kan vara svårt att förstå.
Skaparens originalbild av kosmos finns mitt ibland er, fast på en annan vibrationsnivå. En nivå som ni ännu inte kan förstå eller nå. Men allt som lever och verkar finns i ett gemensamt medvetande.
De ni kallar Allah, Gud eller Brahman är en del av ert kollektiva medvetande. Men det är bara Skaparen som omfattar allt som finns nu och i framtiden. Många andra universum och vibrationsnivåer existerar parallellt, men det här känner ni människor ännu inte till.
Men humlan då? Den som surrar runt våra huvuden? frågar Selma.
Om du vill kan den bli din följeslagare. Hon vill visa dig att allt är möjlig, svarar Mylon. Humlan ger energi och har förmåga att kommunicera över tid och avstånd. Hon kan hjälpa till att förbättra koncentrationen så att människor ska förstå vad som är viktigt för er.
Men? Vem är du egentligen? frågar Selma.
Jag är en Ljusbärare hos Ljusets mästare, säger Mylon. Ni kallar oss änglar. Vi är en viktig del av detta universums medvetande. Tillsammans bildar vi Ljusets armé för att lysa upp världen och människors hjärtan. Det du tror är en fjärils skrud är mina sex vingar. Två för att skyla ansiktet, två för kroppsligt skydd och två vingar för att flyga.
Men vad gör jag här? frågar Selma.
Du hade i dina tidigare liv lätt att dra till dig mörkrets krafter och skriva om dem i dina böcker. Böckerna läses ju fortfarande av många människor i världen. Innehållet ger insikter om hur illa det kan gå när människor är egoistiska, cyniska och giriga. De är fortsatt viktig litteratur.
Men din verkliga styrka ligger i att kunna skingra mörkret och bekämpa ondskan. Den förmågan är mycket betydelsefull, särskilt nu, när människorna har kommit allt för långt bort från sitt ursprung.
Som du redan vet, fortsätter Mylon, har många glömt sin uppgift att leva i harmoni med varandra och med Moder jord. De är förblindade och deras sinnen förmörkade.
Även om många människor i världen får allt bättre hälsa och livskvalitet behövs nya kraftfulla myter för att ert inre mörker ska skingras. Ja, så att ni fullt ut ser det ljus och den kärlek som finns runt om er och bygger upp universum.
Det finns stora planer för dig, min kära Selma. Vi vill anförtro dig att vara med att skapa en gemensam dröm hos människorna på Jorden. En dröm om ett nytt Paradis.
Paradis, säger Selma. Paradis på Jorden? Det låter inte alls klokt det här. En utopi det är vad det är.
Det är inte en utopi. Paradiset är ingen plats bortom Jorden, säger Mylon. Inte heller någon ouppnåelig dröm som ni bara kan hoppas på att få leva i efter döden. Oh, nej! Ett Paradis är något reellt, som redan har funnits, flera gånger på Jorden! Det är ett tillstånd där allt är i balans och allting lever i harmoni. De Små skadliga väsen, som ni lever med nu, kommer inte längre att finnas. Det råder fred på Jorden. Gränsen mellan den fysiska och den andliga dimensionen försvinner. Naturen och alla väsen har allt de behöver för att kunna leva i harmoni med varandra.
Ett Paradis är en plats av fullständig tillfredsställelse. Där råder tidlöshet, fred, glädje, välstånd och lycka.

Men du har rätt, fortsätter Mylon, övergången från dagens värld till Paradiset verkar oöverkomligt. Den är också mycket krävande och känslig och den kräver list, tålamod och andlig kraft.
Människorna har en fri vilja, så om förnyelsen måste var och en själva bestämma. Vi Ljusbärare vill vara med och stödja er.
Fråga dig nu Selma, om tiden är mogen för din rätta gestalt att komma fram. Den som kommer att ge människorna nytt hopp, och leda dem tillbaka till Paradiset. 
Vad händer om jag inte gör det du ber om, frågar Selma? 

Intro / Selma och Mylon /
>>>> / En tredje väg / Humlorna / Mem - Ett nytt tidervarv

 

 

info@teatermango.se

tm

 

 

 

 

 

 


-----------------------------