tmbanner

EN TREDJE VÄG

Mylon visar Selma inre bilder på Jordens skador idag och berättar vad som händer på grund av människors egoism och girighet.

Jorden renar och reparerar sig själv hela tiden. När det är för stor obalans, i till exempel växligheten, ser Jorden till att det kommer andra växter som balanserar floran. Om det kommer gifter ner i jorden planterar hon växter som kan absorbera de skadliga medlen.

Det är människornas dåraktiga tankesätt och leverne som skapar stormar, tsunamis och eld, säger Mylon.  Växt- och djurarter kan, trots Jordens ansträngningar, komma att dö ut när den globala medeltemperaturen fortsätter höjas. Glaciärer och korallrev försvinner. Sjöar försuras, tusentalstals ton plast finns redan i haven som dödar fiskar och annat djurliv. Att öar läggs under vatten på grund av havets höjning, fattigdom och vattenbrist är redan ett faktum på många delar av Jorden.

Människan är bunden av språket, både det talade språket och kroppsspråket. Detta begränsar er förmåga att förstå och kommunicera era känslor och själsliga intryck.

Allt detta leder till revolt och hat inom er och som snabbt sprids av de Små. De som tar sig in i era kroppar och får er att hålla hatfyllda tal, göra skrämmande ljud, dela fruktansvärda bilder på det som ni människor kallar ”nätet”. Effekterna av krig mellan olika grupper av människor, också de med olika trosupp-fattningar, dödar och traumatiserar människor och djur.

Ni har glömt era gamla myter som hjälpte er att uthärda svårigheter och gav er hopp för framtiden. Ni tror att sagorna och deras väsen bara är fantasier. Där tar ni fel! Alla stora förändringar kommer inifrån er själva. Era sagor beskriver, om så i förtäckta ordalag, vad som faktiskt har inträffat på Jorden. Också händelser som är för svåra att komma ihåg.

Många urinvånare, som fortfarande vandrar på Jorden, kommer ihåg uppdraget att vara medskapare till en bättre värld. Hos urbefolkningen i Australien kallas livet på Jordens början för drömtiden. Under drömtiden gick varelser och sjöng fram växter, djur och landskap. Människor från många kulturer genomför också idag återställningsriter på olika platser för att hålla kvar sina myter och därmed sin värld.

Har mänskligheten någon framtid på Jorden? Eller måste de, som en del av våra vetenskapsmän nu beskriver, ge sig ut i rymden för att hitta nya boplatser? frågar Selma. Flera av dem arbetar ju redan nu utifrån möjligheten att Jorden blir obeboelig för människor.
Er närvaro på andra planeter kan ännu inte tillåtas, säger Mylon. Ni kommer inte att klara er i kontakten med andra varelser, sådana som har mycket högre vibrationer än ni. De har mycket större kunskaper på olika områden, något som riskerar att ni förslavas. Ni skulle dessutom smitta andra varelser med de Små, med ert hat och era negativa tankar.

Ja, jag förstår det. Jag har själv sett hur landsbygden utarmas på livsmöjligheter, säger Selma. Människorna på Jorden lever allt mer i städer och gör ibland besök i naturen. De vet inte hur det är att leva tillsammans med växter, insekter eller djur.

Mylons skrämmande bilder har redan etsat sig fast i Selmas medvetande.

Barn vågar inte gå i skogen, säger Selma. De lever i saker de ser på hela tiden och de pratar ofta med sig själva. De varken ser eller hör vad som händer omkring dem. Igår såg jag en kvinna som fläktade med armarna och ropade: vad är det där för djävla djur?  Lugna dig, sa hennes man, det är bara en humla.

Men Mylon! Som du presenterar det har jag inget eget val, säger Selma. Allt är förutbestämt!

Nej, säger Mylon, som jag redan har sagt bestämmer ni själva hur ni vill göra. Som du skrivit i Midsommarblomster finns det alltid en tredje väg. Om man är i stånd att hitta den.

Vad skulle den tredje vägen vara då, frågar Selma?

Fråga dig själv, svarar Mylon. Där vi är nu kan du få svar på alla dina frågor.

Jag förstår allt mer om hur nödvändig förändringen av vårt medvetande är för att våra handlingar ska göra Jorden och livet helt igen, säger Selma. Det gör mig så rädd. Mylon! Du säger att ett nytt Paradis kan skapas.

Du säger att allt vi behöver för att lyckas med vår förändring, finns inom oss själva och att ljuset alltid bistår de som ärligt vill öppna sina hjärtan. Då måste vi få alla att förstå hur viktigt och bråttom det faktiskt är. Alla måste då ges möjlighet att själva förstå de problem som vi skapar idag och för kommande generationer. På riktigt!

De Små och även de redan rika och mäktiga ska inte få styra och bestämma över alla andra om Jordens framtid. Men vårt samtal är väl ändå bara en dröm? Och hur ska en sådan stor förändring gå till? frågar sig Selma.

Intro / Selma och Mylon/ Ett nytt paradis / >>>
/ Humlorna / Mem - Ett nytt tidervarv

 

info@teatermango.se

tm