tmbanner

                                         

HUMLORNA

Du drömmer inte, säger Mylon. Det vi nu talar om är den faktiska verklighet ni lever i. Förändringen av Jordens tillstånd går allt snabbare. Det samlade utnyttjandet av Jordens resurser har redan överskridits. Du är intelligent, modig och målmedveten. Vad tänker du nu om min fråga om att hjälpa till att skapa en bättre värld?
Jag tror inte på möjligheten att förändra människornas sinnen, säger Selma. De vill äga allt. Inte ge. De vill peka på det som är fel hos andra, men inte lyfta fram det som är bra och viktigt hos varje människa. De är fulla av lögner och inte alls pålitliga för någon. De är en förödande kraft, ja monster. Det upplevde jag själv i tidigare liv. Många människor ser förödelsen, men varken kan eller vill göra något åt den.
Det är en viktig insikt som kan hjälpa oss att komma vidare, säger Mylon. Om du fick tillgång till kunskaper så du kan förstå sambanden och de djupare orsakerna till era problem, skulle du kunna tänka dig att ompröva ditt beslut?
Även om jag vet grunderna till problemen så måste ändå lösningarna genomföras i praktiken. Då blir det nog stopp, tänker Selma.
Vill du ändå lyssna till vad jag mer har att säga innan du fattar ett definitivt beslut? frågar Mylon.
Du är den som verkligen kan skapa och förmedla berättelser för att upplysa människorna om deras viktiga roll och uppgift att värna om skapelsen.
Då måste vi hitta ett sätt att kommunicera med människor utan mellan händer, menar Selma. Men humlor? Vad ska de kunna göra? Humlor är väl för små för att kunna hjälpa till med så stora bekymmer.  
Kommer du ihåg historien från den japanska sagan om Isunboshi? frågar Mylon. Han som föddes så liten att han nästan inte fanns. Genom sin litenhet kunde han verka utan att synas. Genom magi och en särskild vätska han kommit över kunde han så småningom växa sig stor när han ville. Den historien, från Japan, är över fyra hundra år gammal och är en viktig sedelärande berättelse för dem.
Men låt mig nu berätta och förklara lite mer om humlans egenskaper, fortsätter Mylon. Du förstår humlor är inte bara pollinerare. Humlor kan också kommunicera på avstånd och vara budbärare. Hennes vingar ger vibrationer som hjälper Jorden att läka.
Humlans normala vibrationsnivå öppnar upp människornas sinnen för kontakt med den andliga världen. Humlor har en ännu högre frekvens när de vill lossa pollen från blommorna, för att komma åt deras nektar. Det är den högre nivån vi ska använda nu. Då frigörs alla välgörande energier.
Humlor finns i stort sett över hela Jorden. De har också egna problem som de vill bli av med: snylthumlorna. De senare är en sorts humlor som är parasiter och lever i bon som gjorts av andra, mer sociala humlor. Även andra djur har en viktig roll i skapelseprocessen. Det är verkligen en utveckling utan slut.
När småfåglar sjunger om våren är det inte bara för att locka till parning och få ungar. Deras sång hjälper Jorden att ständigt återfödas. Men det räcker inte så länge till.
Du Selma kan verkligen skapa och förmedla berättelser som upplyser människorna om deras viktiga uppgift att värna om och utveckla skapelsen, säger Mylon.
Bekymmer i den fysiska världen har alltså föregåtts av problem på det andliga planet, säger Selma. Jag vet ju att kärlek är vist och hat är dåraktigt. Om många humlor fanns på en plats och tillsammans kunde vibrera kraftigt med sina vingar och kroppar då kunde kanske deras ansträngningar leda till en ökad mental lyftkraft, tänker hon.
Vid min staty har jag en lind som ibland samlar många humlor, säger Selma. Men det måste till mycket mer än humlor. Vad skulle det vara?  Vår avsikt måste vara orubblig och vi måste vara många!
Ju starkare gemensam avsikt vi har desto kraftfullare blir våra handlingar. För att kunna skapa ett Paradis på Jorden måste vi alla vara förankrade både i den fysiska och den andliga världen.

Alla beslut och handlingar måste grundas i respekt för naturen. Inga människor ska tvingas till något de inte förstår eller något de inte vill göra. Kan du lova att det kommer att bli så? frågar Selma.
Kärlek ger hopp och tro på att en bättre värld är möjlig. Den fortsatta utvecklingen måste bygga på respekt för naturen och allt som finns däri, säger Mylon mycket beslutsamt Att leva i enlighet med sig själv, med sitt eget Öde, kommer före alla andra tekniker eller metoder för ert självförverkligande.
Ödet är inget som är förutbestämt av någon utanförstående högre makt - utan något ni själva samlar på er i tidigare liv. Det är alltså du själv och enbart du själv som avgör ditt Öde. Bara människan själv har förmågan att påverka, kontrollera och styra sitt Öde. 
Du Selma har levt i fantasin, men ändå alltid haft kontakt med verkligheten. Du har visat vad det kan innebära att gå sin egen väg om man verkligen vill åstadkomma något stort och viktigt.

Intro / Selma och Mylon/ Ett nytt paradis / En tredje väg / >>>
/ Mem - Ett nytt tidervarv

info@teatermango.se

tm